Azel-İş

 
 • Xidmətlərimiz

  1. Müəssisə daxili nəzarət sisteminin, operativ və idarəetmə uçotlarının yardılması və tətbiqi, sənəd dövrıyyəsi sxeminin hazırlanması, uçot işinin təşkili;

  2. Uçotun aparılması, vergi və maliyyə hesabatlarının tərtib və təqdim olunması;

  3. Mühasibat və vergilər üzrə məsləhətlər;

  4. Layihə və razılaşmaların mühasibat-hüquqi ekspertizası;

  5. Uçotun bərpa olunması;

  6. Uçotun istənilən sistemdən «1С» sisteminə keçirilməsi;

  7. Mühasibat və vergi uçotunun məqsədlərinə uyğun olaraq müəssisənin uçot siyasətinin hazırlanması;

 

AZEL İŞ LTD FİRMASININ MÜŞTƏRİLƏRİNƏ GÖSTƏRDİYİ ƏSAS XİDMƏTLƏR

 

Mühasibat xidmətləri:

1. Müəssisə daxili nəzarət sisteminin, operativ və idarəetmə uçotlarının yardılması və tətbiqi, sənəd dövrıyyəsi sxeminin hazırlanması, uçot işinin təşkili:
- Müəssisə üçün lazım olan uçot məsələlərinin (sisteminin) müəyyən olunması;
- Məlumatların işlənməsinin optimal sisteminin hazırlanması;
- Gərəkli proqram təminatının seçilməsi;
- Hər uçot sahəsi üzrə iş həcminin müəyyən olunması;
- Tətbiq olunan ilkin sənədlərin formalarının, onların işlənməsi və saxlanmasının təyin edilməsi;
- Uçot işçılərinin sayınin və ixtisas dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi;
- İşçilərin hüquq və vəzifələrinin, məsuliyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi;
- Hər iş yeri daxil olmaqla, şirkrətdaxili uçot standartlarının işlənməsi;  
- Operativ və idarəetmə uçot sistemlərinin işlənməsi və tətbiqi;

2. Uçotun aparılması, vergi və maliyyə hesabatlarının tərtib və təqdim olunması:
- Müəssisənin mühasibatı funksiyasının qismən və ya tam yerinə yetirilməsi;
- Alınan ilkin sənədlər əsasında uçot aparılması;
- Hesabatların Dövlət Sosial-Müdafiə Fonduna, vergi, statistika və digər dövlət orqanlarına təqdim olunması;
- Təqdim olunmuş hesabatlar üzrə suallarla bağlı nəzarət orqanları ilə əlaqələr;

3. Mühasibat və vergilər üzrə məsləhətlər:
- Müəssisənin (Biznesin) mühasibat uçotu və vergitutma məsələləri ilə bağlı davamlı məsləhətlər (abonoment);
- Müəssisənin (Biznesin) mühasibat uçotu və vergitutma məsələləri ilə birdəfəlik məsləhətlər;
- Layihələrin iqtisadi əsaslandirması;
- Verginin planlaşdırılması üzrə hesablamaların aparılması;
- Maliyyə planlarının tərtib olunması;
- Konkret təsərrüfat əməliyyatlarına vergi hüququ normalarının tətbiq olunması üzrə izahatlar;
- Mühasibat uçotu və vergitutma sahəsində yeni hüquqi aktların tətbiq olunması üzrə məsləhətlər;
- Müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin analizi.

4. Layihə və razılaşmaların mühasibat-hüquqi ekspertizası:
- Müştəri üçün yeni və ya qeyri-standart təsərrüfat əməliyyatlarının uçotda əks olumasının maliyyə və vergi nəticələrinin qiymətləndirilməsi;
- Birgə fəaliyyət, lizinq, filial və başqa struktur bölmələri kimi ayrıca uçot obyektlərinin maliyyə və vergi uçotunda əks oluması və sənədləşdirilməsi məsələləri üzrə məsləhətlər;

5. Uçotun bərpa olunması:
- Müəssisənin mühasibat uçotunun tam bərpası, dəqiqləşdirilmiş vergi bəyannamələrinin hazırlanması və müvafiq dövlət orqanlarına təqdim olunması;
- Ayrı-ayrı sahələr üzrə mühasibat uçotunun qismən bərpası.

6. Uçotun istənilən sistemdən «1С» sisteminə keçirilməsi:
- Mühasibat və vergi uçotunun "1C Mühasibat" proqramının 8.2 variantı əsasında qurulması;
- "1C Mühasibat" proqramı bazasında müəssisənin uçot texnologiyalarının restruktizasiyası;

7. Mühasibat və vergi uçotunun məqsədlərinə uyğun olaraq müəssisənin uçot siyasətinin hazırlanması:
• Uçot məlumatlarının işlənmə texnologiyasının müəyyən edilməsi;
• Vergi uçotunun aparılması metodunun seçilməsi;  
• Qanunvericiliyin imkan verdiyi variantlardan müəssisə üçün ən effektlisinin seçilməsi:
• Satışdan daxilolmalardan ƏDV məqsədləri üçün hesablama vaxtının müəyyən  olunması;
• Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin aşılanmasının hesablanma yulları;
• Maddi-istehsal ehtiyatlarının dəyərinin kalkulyasiyası və uçotu metodları və yolları;
• Əsas vəsaitlərin təmiri, illik məzuniyyətlərin ödənilməsi, alına bilməyən borclar və b. hallar üçün  ehtiyatın (резерв) yaradılması;
• Məcburi hallarda qanunverıcılıyin tələblərinə uyğun olaraq ayrıca uçotun təşkili;
- Yarımçıq istehsalın kalkulyasiyası metodunun təsdiqi;
- İlkin daxili uçot sənədlərinin hazırlanması və təsdiqi (tip formaların müəssisənin tələbatlna cavab vermədiyi hallarda);
- Sənəd dövriyyəsi qrafikinin hazırlanması və təsdiq olunması;
- Vergi uçotu registrlərinin hazırlanması və təsdiq olunması;

 

Hörmətli iş adamları!

Mühasibatlığın qayğılarından, vergilər üzrə hesablaşmaların məsuliyyətindən uzaq olmağınız üçün «AZEL-İŞ LTD» firması öz xidmətlərini Sizə təqdim edir.

AZN məzənnəsi

18.01.2019 tam siyahı

Bizi izlə

Azel-iş sosial şəbəkələrdə

in google